Εταιροι

Συντονιστής:

Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen (Drom Kotar)
Χώρα: Ισπανία
Πρόσωπο Επαφής: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org
Website: www.dromkotar.org

Οργανισμοί-εταίροι:

Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance (AMALIPE)

Χώρα: Βουλγαρία
Πρόσωπο Επαφής: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com
Website: www.amalipe.com
Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Χώρα: Ελλάδα
Πρόσωπο Επαφής: Νίκος Αντωνάκης
Email: antonakis.nikos@gmail.com
Website: www.kekpa.org

Roma Center for Social Intervention and Studies (Romani CRISS)Χώρα: Ρουμανία
Πρόσωπο Επαφής: Margareta Luminita Matache
Email: magda@romanicriss.org
Website: www.romanicriss.org
Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities, University of Barcelona (CREA UB)

Χώρα: Ισπανία
Πρόσωπο Επαφής: Adriana Aubert
Email: crea@ub.edu
Website: http://creaub.info
Generalitat de Catalunya, Department of Social Welfare and FamilyΧώρα: Ισπανία
Πρόσωπο Επαφής: Ramon Terrassa i Cusí
Email: rterrassa@gencat.cat
Website: www20.gencat.cat/portal/site/bsf/?newLang=en_GB
Pavee Point Travellers CentreΧώρα: Ιρλανδία
Πρόσωπο Επαφής: Frances Keyes
Email: fran.keyes@pavee.ie
Website: www.pavee.ie
European Roma Information Office (ERIO)
Χώρα: Βέλγιο
Πρόσωπο Επαφής: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu
Website: www.erionet.eu
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.